Business model là gì? Mô hình hoạt động và các yếu tố cấu thành

Business model là thuật ngữ tiếng Anh chuyên dùng trong lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa trừu tượng. Vậy, Business model là gì? Cùng tìm hiểu khái niệm này qua những yếu tố tạo thành dưới đây.

Business model là gì?

Business model trong tiếng Anh là mô hình kinh doanh. Thuật ngữ này phổ biến từ những năm 90 và ngày càng được nghiên cứu phát triển. Đây là khái niệm còn khá trừu tượng và chưa được các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận thống nhất. Vì vậy, mỗi đơn vị kinh doanh tiếp cận theo cách nghiên cứu của riêng mình.

Mô hình kinh doanh được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong đó, định nghĩa Business model còn được hiểu là bảng mô tả doanh nghiệp gồm sản phẩm bán cái gì, làm sao cho doanh nghiệp tìm đến khách hàng và xây dựng mạng lưới quan hệ phủ rộng khắp nơi. Những nguồn và những hoạt động để tạo ra được điều đó, cuối cùng là làm sao để có lợi nhuận.

Các khía cạnh cốt lõi của một mô hình kinh doanh đó là những mục đích kinh doanh, quy trình, chiến lược, các cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức, sản phẩm, nguồn cung cấp, các kế hoạch hoạt động, khách hàng…

Hiện nay, mô hình kinh doanh phụ thuộc vào cách sử dụng, ví dụ như cách tạo ra các mô hình kinh doanh nhờ vào công nghệ hiện đại. Nhờ vào đó, các doanh nghiệp mới tiếp cận được một lượng lớn khách hàng với  chi phí tối thiểu nhất.

Mô hình kinh doanh hoạt động ra sao?

Mô hình kinh doanh là một kế hoạch cấp cao với mục đích chính là tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là thành phần chính của Business model, một mô tả về hàng hóa và dịch vụ mà công ty cung cấp.

Một mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp mới cần trang bị chi phí khởi nghiệp và các nguồn dự phòng tài chính, chiến lược marketing, khách hàng mục tiêu, chiến lược cạnh tranh, dự báo doanh thu. Đồng thời mô hình kinh doanh cũng xác định các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác.

Trong đó, có những sai lầm phổ biến đó là đánh giá thấp chi phí tài trợ cho doanh nghiệp cho đến khi tạo ra lợi nhuận. Bởi không chỉ chi phí giới thiệu sản phẩm là đủ mà cần phải duy trì hoạt động cho đến khi tạo ra doanh thu vượt qua chi phí.

Ngày nay, các doanh nghiệp đã thành công trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với mức giá cạnh tranh và chi phí bền vững. Đồng thời có nhiều doanh nghiệp đã sửa đổi mô hình kinh doanh để phản ánh sự thay đổi môi trường và nhu cầu kinh doanh trên thị trường.

Các yếu tố cấu thành mô hình kinh doanh

Phạm vi hoạt động

Trong phạm vi hoạt động bao gồm nguồn lực là những năng lực từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Trong mọi hoạt động, để có thể thành công thì các doanh nghiệp phải sở hữu một năng lực cung ứng sản phẩm. Và tạo quan hệ đối tác với những doanh nghiệp có cùng mối quan hệ hợp tác phát triển.

Dịch vụ sản phẩm

Business Model sở hữu yếu tố đặc biệt là tạo nên một giá trị cho khách hàng. Đây là một sự khẳng định những giá trị mà những đối tác, khách hàng nhận được từ doanh nghiệp.

Vùng khách hàng

Vùng khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên một mô hình kinh doanh, bao gồm những nhân tố dưới đây:

Nhóm khách hàng hướng đến: Đây là nhóm khách hàng được xem là yếu tố giúp ổn định doanh nghiệp. Nhóm đối tượng sở hữu nhiều khả năng phát triển nhất mà doanh nghiệp luôn muốn đầu tư chú trọng vào.

Các kênh cung cấp: Đây là một kênh trung gian quan trọng mà thông qua đó, doanh nghiệp có thể gia tăng thêm doanh số cũng như các khoản lợi nhuận.

Mối quan hệ: Trong kinh doanh, tất cả những mối quan hệ đều là nhân tố quan trọng và mối quan hệ đối tác với khách hàng cũng là một phần trong số đó.

Business model là gì? Những thông tin này đã giải đáp được câu hỏi thường thấy trong lĩnh vực kinh tế. Nhìn chung, mô hình kinh doanh là một chiến lược quan trọng cần hội nhập và phát triển của mỗi doanh nghiệp.